Katalog till officiell utställning i Gimo 240519

Katalog Gimo 240519  (publiceras 2 timmar innan utställningen startar)

PM Gimo 240519

Katalogen finns även att köpa på plats.Varmt välkomna på utställning i Svenska Pudelklubbens Mellansvenska Avdelning!