Åsikter som kommer till uttryck i artiklar och annonser behöver nödvändigtvis inte delas av redaktionen.
Alla insändare måste åtföljas av avsändare, din insändare kan dock publiceras under signatur.

Nedan hittar du information om priser för annonsering samt annat viktigt att tänka på vid annonsering. 

Vill du ha hjälp är du mer än välkommen att höra av dig i god tid till redaktören; 

Redaktör PudelNytt:
Jessica Björling Brännlund
Jessling Original & Layout
Lindom 150
871 91 Härnösand
0611-714 15

Information

Kostnad för annonsering