Bäst i Väst 2023

Bäst i Väst 2023
Bäst i Väst 2023
Bäst i Väst 2023

Bäst i Väst 2023 “utställning”

2023 Championat pudlar utställning

2023 championat arbetande pudlar

Bäst i Väst 2023
Bäst i Väst 2023

2023 diplom

Bäst i Väst 2023 arbetande hundar

Bäst i Väst 2023

Här får Helen Caredal som tillsammans med Estrangs Born to Win har flest inteckningar i sitt vandringspris ta emot detta för gott.