Skip to content

Uppfödarkommittén

Avdelningen har en  arbetsgrupp kring uppfödarfrågor. Målet med det är att bevaka uppfödarnas intressen, bidra till nätverk för uppfödare, erbjuda utbildningar och träffar. Vill du ingå i arbetsgruppen så är du välkommen att höra av dig!
Namn Kontakt Funktion
Carina Kinde carina.kinde@pudelklubben.se Sammankallande