Skip to content

Västras vandringspriser

Var med och tävla om priser och pokaler på västras utställningar.

Skulle du vilja skänka något pris går det bra att ta kontakt med någon medlem i styrelsen.
Det går också bra att skänka enstaka priser till speciella utställningar eller dylikt.

  VANDRINGSPRISER:

Svenska Pudelklubbens vandringspris till BEST IN SHOW
Statuter: Priset, om vilket tävlas på Svenska Pudelklubbens Västra avdelnings första årliga officiella utställning, tilldelas vinnaren av Best In Show
Priset, ett tennfat med tillhörande album, är skänkt till avdelningens 40-årsjubileum 1997.
Priset erhålles för gott av den hundägare som första erhåller 4 inteckningar i priset.
I tillhörande album bör foto på hunden , hundens och ägarens namn införas.

Estang’s vandringspris till BEST IN SHOW
Statuter: Priset tävlas om på Svenska Pudelklubbens Västra avdelningen första årliga officiella utställning.
Priset, en tennpokal, erhålles för gott av den hundägare som först erhåller 4 inteckningar.
I tillhörande album bör foto på hunden, hunden och ägarens namn införas.
Donator: Estang’s Kennel, Helen Carledal

Svenska Pudelklubbens Västra avdelnings vandringspris till BEST IN SHOW
Statuter: Priset, KNALLEN, tävlas om på Svenska Pudelklubbens Västra avdelnings sommarutställning.
Hunden skall vara svenskägd.
Priset tillfaller för alltid den hundägare som erhållit 5 inteckningar med minst 3 olika hundar.
I tillhörande album bör foto på hunden, hundens och ägarens namn  införas.

  DIPLOM:

Monea’s Malaquenia’s diplom till bästa silver dvärg.
Donator Kerstin Jahrl
Diplomet delas ut vid SPK Västra avdelnings första officiella utställning för året till bästa svenskfödda, svenskägda silver dvärg med CK.  

Monea’s diplom till bästa silver toy.
Donator Kerstin Jahrl
Diplomet delas ut vid SPK Västra avdelnings första officiella utställning för året till bästa svenskfödda, svenskägda silver toy med CK.

Monea’s Harry James diplom till bästa silver toy.
Donator Kerstin Jahrl
Diplomet delas ut på SPK Västra avdelnings officiella höstutställning till bästa svenskfödda, svenskägda silver toy med CK.