Skip to content

N)=Norra (M)=Mellansvenska (V)=Västra (S)=Södra

Small
1  869p Chic Creation Little Challenger ”Bruno”, Dp, förare Olivia Widmark (N)
2  181p Trollvikens Brown Viktor ”Viktor”, Dp, förare Maria Harysson (S)
3  146p Sonnyboy´s Vanessa Quickly ”Ida”, Dp, förare Annica Mårs (M)
4  554å Pop-Up´s Tiny Tiger Doll ”Tiny”, Dp, förare Maria Juhrén (M)

Medium
1  1395p SAgCH SAg(hopp)CH G-Diggers Uno ”Uno”, Mp, förare Sara Kopparberg (M)
2  1353p SAgCH SAg(hopp)CH Charmer Wins Zippy Zack ”Aston”, Mp, förareTomas Malteryd (N)
3  1073p SAgCH SAg(hopp)CH Alpha “Alpha”, Mp, förare Michaela Jansson (M)
4  1041p SAgCh Sag(hopp)CH Happy Life Agent Secret ”Rasmus”, Mp, förare Eric Henriksen (M)
5  899p Eldash Been Flirting Again ”Willie”, Mp, förare Isabel Backman (M)
6  824p SAgCH SAg(hopp)CH G-Diggers Qajsa Qavat “Qajsa”, Mp, förare Pälle Sundell (V)
7  663p SAgCH SAg(hopp)CH G-Diggers Tiger ”Tiger”, Mp, förere Eric Henriksen (M)
8  600p SUCH SAg(hopp)CH Lp1 G-Diggers Unni ”Unni”, Mp, förare Lena Ilemyr (M)
9  566p SAg(hopp)CH Lp1 Ofhemil´s Cooper “Cooper”, Mp, förare Berit Sjöbeck (M)
10  426p SUCH Lp1 Lp2 Ofhemil´s Focus Firebird “Birdie” , Mp, förare Berit Sjöbeck (M)
11  345p Primapore Aisha Aliz ”Aliz”, Mp, förare Ulrika Gill (M)
12  207p SAgCH SAg(hopp)CH Häggesta´s Benjamin ”Benji”, Mp, förare Eva-Britt Stolt (M)
13  113p Black Basic Bambling Grace ”Selina”, Mp, förare Berit Lönnerstam (S)
14  74p SAgCH SAg(hopp)CH Lp G-Diggers Quicksilver ”Quick”, Mp, förare Sara Kopparberg (M)

Large
1  ?? p Lp1 Lp2 Chrikjell´s Sacagawea ”Sacca”, Sp, förare Anna Wiik (N)

Står på 221 plats på listan och att det finns ett resultat men det står inga poäng och jag har inte

lyckats få fram något svar på detta.