Skip to content

(N)=Norra (M)=Mellansvenska (V)=Västra (S)=Södra

Dessa har skickat in sina resultat och är medlemmar

Small totalt på listan 13 pudlar
1.   1147p   SeAgCH SeAg (hopp) CH LP1 Phyrus black Idun ”Idun”, Dp, förare Annika Ingvarsson (S)
2.   1010p   AgV Ag(hopp)V Chic Creation Little Challenger “Bruno”, Dp, förare: Olivia Widmark (N)

Medium totalt på listan 24 pudlar
1.   1314p   SAgCH SAg(hopp)CH G-Diggers Uno ”Uno”, Mp, förare Sara Kopparberg (M)
2.   1212p   SAgCH, SAg(hopp)CH Charmer Wins Zippy Zack ”Aston”, Mp, förareTomas Malteryd (N)
3.    825p   SAg(hopp)CH Primapore Aisha Aliz ”Aliz”, Mp, förare Ulrika Gill (M)
4.   1047p   SAgCH SAg(hopp)CH G-Diggers Tiger ”Tiger”, Mp, förare Ulrika Gill (M)
5.    660p   SUCH SAg(hopp)CH Lp1 G-Diggers Unni ”Unni”, Mp, förare Lena Ilemyr (M)
6.   338p    SUCH Sag(hopp)CH Lp1 Lp2 Ofhemil´s Focus Firebird “Birdie” , Mp, förare Berit Sjöbeck (M)
7.   332p   SAgCH SAg(hopp)CH G-Diggers Qajsa Qavat “Qajsa”, Mp, förare Pälle Sundell (V)
8.    322p   SAg(hopp)CH Lp1 Ofhemil´s Cooper “Cooper”, Mp, förare Berit Sjöbeck (M)
9.   272p    SAgCh SAg(hopp)CH Happy Life Agent Secret ”Rasmus”, Mp, förare Eric Henriksen (M)
10.   66p    SUCH FINUCH Chic Creation Another Paradie “Harry”, Mp, förare Olivia Widmark (N)
11.   60p   Black Basic Gambling Grace, ”Donna Selina”, Mp, förare Berit Lönnerstam (S)

 

Large totalt på listan 0 pudlar
Det finns ingen