Djurskyddsbestämmelser

Klicka här för en bra länk; 

En sammanställning över djurskyddsbestämmelserna som gäller hållandet av hund och katt.

Det är ditt ansvar att följa lagen gentemot din hund eller katt!