Enkäten är stängd!

PudelklubbensloggaNu är enkäten stängd!

Tack alla som skickat in/fyllt i enkäten! Vi kommer nu att sammanställa svaren för att ha som underlag till arbetet med RAS.

RAS ska uppdateras 2016, hoppas alla avdelningar har medlemsmöten mm inplanerade där RAS diskuteras så att alla kan vara med och påverka revideringen av RAS!

Svenska Kennelklubben har givit specialklubbarna i uppdrag att utforma en Rasspecifik Avelsstrategi, RAS, för varje enskild hundras. Vi skall nu revidera den strategi som gäller pudel. Som en del av att kunna fullfölja uppdraget har Svenska Pudelklubben beslutat att göra en inventering av det nuvarande hälsoläget på Pudel genom en hälsoenkät, information om hur man kan besvara den via vår hemsida kommer att sändas ut till alla valpköpare vars hundar föddes 2009, men enkäten gäller ALLA Pudlar. Vi vill uppmana dig att fylla i enkäten även om din pudel har varit kärnfrisk hela livet, så att vi kan få en riktig bild av hälsoläget på våra älskade pudlar.