Vi gratulerar!

Berith Eliasson, Cachas kennel

som tilldelats Hamiltonplaketten!

BIR SE JV-12 Cachas Clara
Bilden från SPK Borås 2013, då SE JV-12 Cachas Clara, BIR