PudelNytt nr 4

Tyvärr har PudelNytt nr 4 inte delats ut till alla så här kommer den så ni kan läsa den digitalt i alla fall!

Pudelnytt 4-15
Klicka på bilden!