Jubileumstidning SPK 75 år!

Uppge tydligt att det är JUBILEUMSNUMRET du vill annonsera i (så den inte blandas ihop med nr 2 som har tema SAR)