5 goda skäl att köpa rashund

SKK har just nu en kampanj för att belysa vikten med att köpa en rashund; läs mer här

“Affisch 5 goda skäl att köpa rashund!”