Pudelfullmäktige 2019

Pudelfullmäktige 2019 
Årets Pudelfullmäktige hålls på Hotell Scandic Star,
Aniaraplatsen 8, Sollentuna den 6-7 april 2019.

Alla medlemmar har närvarorätt och är välkomna,
men det är bara avdelningarnas valda delegater som har rösträtt.

Förhandlingarna börjar kl 12.30 på lördag och beräknas pågå till ca kl 18.00. Söndagens program startar kl 9.00 med workshops i olika aktuella ämnen och avslutas ca kl 12.00.                             

Här kommer Årsredovisning 2018 att publiceras inom kort!

Väl mött i Sollentuna!