Formulär för nytt uppfödarregister

Från och med februari kommer den uppfödarlista som finns idag på hemsidan att tas bort och nu är det dags med en inventering och möjlighet att börja om på ny kula.

Uppfödarlistan är öppen för dig som

  • innehar ett registrerat kennelnamn, godkänt av FCI
  • föder upp pudel i en eller flera storlekar
  • är medlem (observera att är ni flera som innehar ett kennelnamn måste alla vara medlemmar)
  • är införstådd med SKKs grundregler samt Svenska Pudelklubbens rekommendationer
  • endast använder pudlar i avel som är av godkänd färg enligt FCIs standard

Klicka här för att komma till formulär för att skicka in dina uppgifter