Manustopp PN 3 närmar sig…

Du glömmer väl inte att vi har tema “Färg” och att du som medlem får rabatt på annonser i detta nummer! Du köper din annonsplats via länken nedan och skickar sedan ditt material eller din färdiga annons till pudelnytt@pudelklubben.se.
Sista manustopp är den 1 september!