SKK informerar: “Begränsning av Hereditärt friförklarad”

SKKs avelskommitté har beslutat att begränsa det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen “hereditärt friförklarad” till tre. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt.

Begränsas till tre generationer

Ju längre tillbaka i hundens stamtavla de fritestade hundarna finns, desto mer osäkert kan ett hereditärt friande resultat antas vara. Fram till nu har det inte funnits några begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i SKKs hälsoprogram. SKKs avelskommitté beslutade dock för en tid sedan att begränsa det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen hereditärt fri till tre.

I praktiken betyder det att om någon av de testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.

Från och med nu kommer “hereditärt fri” endast läggas in på hundar i generation ett till tre i vår databas. För att detta ska vara möjligt har en IT-utveckling behövt ske. För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt friförklarad i databasen sker ingen förändring, de får alltså behålla denna beteckning oavsett hur många generationer bak de DNA-testade släktingar finns som ligger till grund för beteckningen.

källa:
SKK https://skk.se/sv/nyheter/2021/3/hereditart-friforklarad-begransas-till-3-generationer/