SAR-uppfödarlista

SAR-gruppens uppdrag och målsättning är att bidra till att fler individer i färgen grå och aprikosröd (förkortas SAR) blir kvalitetsbedömda på utställning.
Med förhoppning om att den exteriöra kvalitén skall förbättras inom SAR-färgerna på sikt. För att motivera uppfödare att få fler uppfödda hundar utställda skapas denna SAR-uppfödarlista. Den ersätter den tidigare SAR-listan (SAR-listan samt SAR-BIS).

Du hittar statuterna för SAR-uppfödarlista genom att klicka på bilden nedan

Statuter för SAR-Uppfödare

Statuter Årets SAR-uppfödare

Här hittar du statuterna för tävlan om årets SAR-uppfödare

Klicka på bilden så öppnas de i en ny flik/nytt fönster.

Ansvarig för listan: Mona Plånborg
E-post: sar-uppfodarlistan@pudelklubben.se