Valberedningen för CS söker Ledamot & Suppleant till 2023

Valberedningen för CS har nu startat sitt arbete inför kommande PF 2023. Det är bra anda i klubben och arbetet rullar på. Några platser kommer att behöva ersättas med nya personer, då ett par av styrelsens medlemmar meddelat att de inte har möjlighet att ställa upp för omval.

Känner du att det skulle vara spännande att jobba en tid i Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse? Eller känner du någon person som skulle kunna nomineras? Det är alla vi medlemmar som utgör Pudelklubben! Så tveka inte att höra av er om ni känner till en lämplig kandidat eller själva skulle tycka det var intressant att bidra till CS’ styrelse.

Vi söker folk på ledamotsplats och suppleant men framför allt en position som sekreterare.

Tacksamma för förslag!

Namn och kontaktuppgifter kan mailas till valberedning.cs@pudelklubben.se

Valberedningen CS

Doris Backe/sammankallande, Carina Enberg och Charlotte Sandell