Skip to content

Revidering av rasspecifika avelsstrategier för pudel 2021

Hur är arbetet med revideringen av RAS organiserat?

Vart femte år revideras pudelns rasstrategiska avelststrategier, RAS, och 2021 är det dags igen. Ansvariga för att dokumentet blir reviderat är SPKs centralstyrelse, däremot är alla medlemmar välkomna att påverka innehållet! 

SKK har gjort en mall för RAS vilken skall användas men anpassas efter rasen den berör.

SPKs kommittén för Avel och hälsa och arbetsgruppen för RAS tar fram och analyserar officiella resultat från avelsdata, försäkringsstatistik gällande pudel och inrapporterade sjukdomar till vår egna avelsdatabas. Nästa steg är att hämta in synpunkter och följa diskussioner från medlemmar (uppfödare, hanhundsägare och hundägare). Och det är det som pågår just nu. Vi har i skrivande stund, juli 2021, haft ett möte med avdelningarna och ett för våra medlemmar (med företräde för avelsintresserade) och kommer att bjuda in till ytterligare möten. 

När detta är gjort så sammanställs allt i en ny reviderad version av RAS. Då publiceras det för synpunkter från medlemmar varpå ev. ändringar görs. En slutlig version skickas till Svenska Kennelklubbens Avelskommitté som utser en granskare, vars uppgift är att gå igenom vårt RAS-dokument och antingen fastställa eller återremittera till SPK för ändringar.

Kom ihåg att detta är en revidering av ett nuvarande dokument, så det ska ej ske omfattande förändringar.

Vad är RAS?

RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. Dokumentet ska vara tydligt, lättläst och informativt.
RAS, är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras.
De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör.

Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Dokumentet ska vara tydligt, lättläst och informativt.

Vad ska ett RAS-dokument innehålla?

Arbetet med RAS kan delas in i tre delar: 1. Rasens historiska bakgrund och utveckling. 2. Beskrivning av nuläget. 3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden. Hänsyn bör tas till rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. Avelsstrategin bör också innehålla ”mätbara mål” och därtill ha en fastställd tidsplan. Källa: SKK
Arbetet med RAS kan delas in i tre delar:
1. Rasens historiska bakgrund och utveckling.
2. Beskrivning av nuläget.
3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.

Hänsyn bör tas till rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. Avelsstrategin bör också innehålla ”mätbara mål” och därtill ha en fastställd tidsplan.
Källa: SKK

För vem är RAS ämnat?

RAS skrivs för alla som vill läsa men är framförallt tänkt att vara en vägledning och innehålla riktlinjer för uppfödarna och hanhundsägare i deras avelsarbete. Men det ska också fungera som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en pudel.
RAS skrivs för alla som vill läsa men är framförallt tänkt att vara en vägledning och innehålla riktlinjer för uppfödarna och hanhundsägare i deras avelsarbete.

Men det ska också fungera som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en pudel.

Vem får tycka till om RAS?

Alla medlemmar får komma med synpunkter på RAS-dokumentet. Både uppfödare, hanhundsägare så väl som hundägare. Centralstyrelsen för Pudelklubben uppmanar alla som önskar att aktivt delta i arbetet med att revidera RAS.
Alla medlemmar får komma med synpunkter på RAS-dokumentet. Både uppfödare, hanhundsägare så väl som hundägare.

Centralstyrelsen för Pudelklubben uppmanar alla som önskar att aktivt delta i arbetet med att revidera RAS.

Vad kan du som medlem göra?

Vi vill att våra medlemmar noga läser igenom RAS. Har ni synpunkter på, eller frågor gällande innehållet ber vi att ni sammanfattar dessa i ett mejl och skickar det till kommittén för Avel och hälsa; avel.cs@pudelklubben.se alternativt fyller i formuläret nedan. Vi kan inte garantera att alla förslag som inkommer kommer att ingå i den slutgiltiga versionen av RAS. Vi kan däremot garantera att alla förslag och synpunkter kommer att beaktas.
Vi vill att våra medlemmar noga läser igenom RAS.

Har ni synpunkter på, eller frågor gällande innehållet ber vi att ni sammanfattar dessa i ett mejl och skickar det till kommittén för Avel och hälsa; avel.cs@pudelklubben.se alternativt fyller i formuläret nedan.

Vi kan inte garantera att alla förslag som inkommer kommer att ingå i den slutgiltiga versionen av RAS. Vi kan däremot garantera att alla förslag och synpunkter kommer att beaktas.

Fyll i formuläret med dina synpunkter kring revidering av RAS för pudel

*
*
 

Frågor?

Om du hellre vill skicka e-post med dina synpunkter och frågor, gör det till denna e-postadress.