Skip to content

Hos avelsrådgivaren kan man få råd om avel och avelsarbete.
Man kan diskutera avelsprinciper och också enskilda hundar. Man kan få reda på vad som finns registrerat om olika hundar t.ex. avkommor, tävlingsresultat och sjukdomsdata. Man kan utifrån detta diskutera vad som kan vara lämpligt att göra i det enskilda fallet.

Det är alltid tikägarens eget ansvar vilken hane/vilka hanar som kan vara aktuella, avelsrådgivaren lämnar inte förslag på hanhundar. Däremot kan man mycket väl diskutera sitt hanhundsval med avelsrådgivaren, men valet och urvalet gör man själv. Det är ju så att tikägaren känner sin tik och vet om de flesta av hennes förtjänster och brister. ”Avelsrådet” känner ju bara till hennes stamtavla. Om avel vore så enkelt att man bara behövde titta på en stamtavla och sedan vips kan föreslå en passande partner till denna stamtavla, så vore det väl inte så roligt med avel. Det kan inte heller vara så att avelsrådgivaren skall känna till samtliga avelsdugliga hanars exteriöra och mentala kvaliteter och på grundval av detta rekommendera parningar. Detta är också tikägarens ansvar.

Du kan också få ut utskrifter från vår rasdata där samtliga svenska hundar födda efter 1975 finns med, det finns drygt 174 000 pudlar av de mindre storlekarna i databasen och ca 51 000 stora (uppd. 7/5 2020). Det finns naturligtvis en hel del utländska hundar också, men där är utbudet begränsat till dem som har någon anknytning till Sverige, har avkommor eller har varit här för utställning. I rasdatan, som kommer från SKK, finns härstamningsuppgifter, uppgifter om officiella tävlingar och utställningar samt officiella hälsouppgifter registrerade. Vi uppdaterar rasdatan två gånger om året.

All rådgivning är kostnadsfri, vid beställning av utskrifter tas dock en avgift ut, för närvarande 30 kr + 2 kr per utskrivet papper.

Sammankallande:
Barbro Teglöf tel 0171-46 20 40

Ann-Charlotte Hillberger, tel 0175-603 62
E-post: avel.cs@pudelklubben.se

Dokument “Pudelavel” sammanställt av 

Svenska Pudelklubbens Avelsråd

Regler, riktlinjer och policys 

från Svenska Kennelklubben gällande avel