Skip to content

Bäste Djurägare
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet pågår för närvarande forskning om genetiska sjukdomar hos hund. Målet är att identifiera de förändringar i arvsmassan som orsakar att hunden drabbas av sjukdom och hur dessa förändringar överförs till nästa generation. Med kunskap om detta kan man förbättra behandlingen av sjukdomen, utveckla bättre mediciner och diagnostiseringsmetoder samt verka rådgivande i aveln för att minska sjukdomsförekomsten i den aktuella hundrasen. För att vi ska lyckas är vi beroende av välvilliga djurägare som tycker att detta är lika viktigt som vi och som vill ställa upp med blodprover från sina hundar. Genom ett enkelt prov utvinner vi DNA som vi senare analyserar med avancerade molekylärgenetiska metoder. Förutom blodprover från sjuka hundar är vi dessutom i stort behov av donationer från friska, äldre hundar som ska utgöra den s.k. kontrollgruppen.

De viktigaste kriterierna för en frisk kontrollhund i Addisonprojektet är att de ska vara över 7 år och friska från Addisons sjukdom och helst inte ha någon annan autoimmun eller immunrelaterad sjukdom. De ska inte vara nära besläktad med en hund som har diagnostiserats med Addisons sjukdom och heller inte vara inbördes besläktade. D.v.s. om Ni vill delta med en förälder och en avkomma eller ett syskonpar- kan tyvärr bara den en av kontrollhundarna komma till användning.

Är Er hund är av rasen storpudel, bearded collie eller portugisisk vattenhund och stämmer in på ovanstående beskrivning av en kontrollhund ELLER om Din hund har fått diagnosen Addisons sjukdom? Vill Ni bidra till svensk hundforskning?

Kontakta undertecknad för mer information! Läs gärna mer om projektet här.
För forskargruppen kring hundens och människans hälsa, SLU & Uppsala Universitet

Katarina Stenshamn
Katarina.Stenshamn@kv.slu.se
018-4714383 eller 018-671482