Skip to content
tårtbit-kommitteer
Avelskommittén

Sammankallande: Lotta Sandell
Malin Hult
Bea Utterström
Christina Anehagen

Avelsråd:
Barbro Teglöf
Ann-Charlotte Hillberger
Ylva Freed

Kloka gummor:
Carola Eliasson
Shirley Nilsson
Gerty Steffenburg – Nordenström

Valphänvisning:
Christina Sohlman

SAR:
Mona Plånborg Grenholm
Bea Utterström

Pudelns färger

RAS

Kommittén för Information, Marknadsföring och Media

Sammankallande: Lena Petri

Hemsida:
Sammankallande & Tekniskt ansvarig: Malin Hult
Webmaster CS: Bea Utterström

Sociala medier:
Facebook + Instragram: Lena Petri
Utst.resultat Facebook: Bea Utterström
Samordnande: Carina Enberg

Marknadsföringsgruppen: Sammankallande: Freddie G Dandemar
Lena Petri
Malin Hult
Chris Forsström
Erica Iseby
Carina Linnéa Forsman
Jenny Havenäs

Medlemsansvarig:
Christina Anehag

Nyhets- & medlemsbrev: Fredrik Nilsson
Lena Petri

PudelNytt:
Sammankallande redaktionsgrupp: Mona Plånborg

Annika Gripencreutz
Ulrika Gill
Jessica Björling Brännlund Lena Petri

Ansvarig Utgivare:
Madeleine Bergendahl

Korrekturläsare:
Anna Johansson
Reija Hyttinen

Utställningskommittén

Sammankallande: Aleksandra Palumbo

Domarkonferens gruppen:
Mikael Nilsson
Fredrik Nilsson

Domargruppen
Sammankallande
Aleksandra Palumbo
Mikael Nilsson

Pudelnationalen
Aleksandra Palumbo

Utställnings-
kommittén

Sammankallande: Aleksandra Palumbo

Domarkonferens gruppen:
Mikael Nilsson
Fredrik Nilsson

Domargruppen
Sammankallande
Aleksandra Palumbo
Mikael Nilsson

Pudelnationalen
Aleksandra Palumbo

Kommittén för arbetande pudlar

Sammankallande: Denise Lundholm
Christina Anehagen
Anna Johansson
Ulrika Gill 

Pudel-SM
Bea Utterström

Mentalitet (MH & BPH)
Ulrika Gill

Årslistor:
Sammankallande: Ulrika Gill 
Lydnad: Jessica Nilsson
Utställning: Sussi Broman
SAR: Mona Plånborg Grenholm
Bruks: Kerstin Eriksdotter
Agility: Gunilla Sandberg
Uppfödar och Avelsgrupp: Erica Iseby
Allround: Helena Troéng
Viltspår: Ulrika Gill