Katalog till officiell utställning i Stoxa 230721

Digital Katalog 230721 Stoxa

Katalogen finns även att köpa på plats.

Varmt välkomna på utställning i Svenska Pudelklubbens Mellansvenska Avdelning!