Skellefteå

Ombud: Yvonne Söderlund
Tel: 070/658 71 11
E-post: yvonne3878@hotmail.com

Mailutskick

Vi har en mejlinglista för oss i Skellefteå, så att vi snabbt och enkelt kan få ut info. och få kontakt med varandra.
Om du vill finnas med på den eller om du byttmejladress meddela ombudet.