Skip to content
Home Events 12-14/2 Årsmöte Norra Avdelningen

12-14/2 Årsmöte Norra Avdelningen

Kallelse till Svenska Pudelklubben Norra avdelningens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Norra avdelningens årsmöte den 12-14 februari 2020.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.
Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet på hemsidan.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 december och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du är osäker eller vill registrera din mail adress kontakta ordf.norra@pudelklubben.se senast den 7 februari, ange mail adress och medlemsnummer.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i ”instruktion för mötesdeltagare” på hemsidan.

RAMBUDGET
Till den här kallelsen finns styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår (ligger på hemsidan). Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Tommy Näslund och Mona Johandahl, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via 070-266 10 55.

VAL
Valberedningens förslag kommer att skickas till berörda medlemmar några dagar innan mötet. Men du som medlem har möjlighet att själv nominera personer om du så vill. Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet.
Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:
– Namn på den nominerade
– Den post nomineringen avser
– Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:
1. Styrelseledamot
2. Suppleant
3. Revisor
4. Revisorssuppleant
5. Valberedningens sammankallande
6. Ledamot i valberedningen
7. Delegater till Svenska pudelklubbens Pudelfullmäktige

OBS! Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att nominera delegater till Pudelfullmäktige men du som medlem är välkommen att nominera personer om du så vill.

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen, Beatrice Utterström, via b.utterstrom@hotmail.se. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet.
I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Resterande handlingar kommer att skickas via mejl.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Datum

feb 12 - 14 2021
Expired!

Tid

18:00 - 22:00
Norra avdelningen

Arrangör

Norra avdelningen