Skip to content

För privatpersoner

Kontakta: kassor.cs@pudelklubben.se för att sätta in din annons!

Priser
Medlemsannons – 3 månader
Kostnad 150 kr, vilket inkluderar hjälp med enkel utformning om så önskas.
Annonsen ligger uppe i tre månader.
Du kan också förlänga din annons med 100 kr per tremånaders period.
Betalning: Förskott, se nedan

Medlemsannons – 12 månader
Kostnad 300 kr, vilket inkluderar hjälp med enkel utformning om så önskas.
Annonsen ligger uppe i tolv månader. Det ingår även en fri uppdatering.
Därefter kostar varje uppdatering 50 kr. Glöm inte att läsa om uppdatering längre ner på denna sida.
Betalning: Förskott se nedan
Icke medlem- 3 månader
Kostnad 200 kr. Annonsen ligger uppe i tre månader.
Du kan också förlänga din annons med 150 kr per tremånaders period.
Betalning: Förskott se nedan
Icke medlem annons – 12 månader
Kostnad 600 kr. Annonsen ligger uppe i tolv månader.
Det ingår även en fri uppdatering.

Övrigt enligt medlemsannons – 12 månader.
Betalning: Förskott se nedan
Annonsera PudelNytts kommande temanummer
(ca 2 ggr om året) då ingår också samma annons på hemsidan i 3 månader

Betalning
All betalning sker i förskott. Inbetalning sker till Svenska Pudelklubben
BG 5757-9120
Ange på inbetalningskortet vad betalningen avser, Exempel: Icke medlem annons 3 månader.
Ange namn och adress. Avses medlemsannons ska Du ange medlemsnummer.

Viktigt: kopia på betalningen bifogas annonsunderlaget som sändes till annonsansvarig på adressen kassor.cs@pudelklubben.se

Annonsunderlag
1. Du kan själv göra i ordning din annons i form av ett HTML-dokument och maila in.
Bilderna bifogas separat som jpg filer.
Viktigt: kopia på betalningen bifogas
2. Du sänder din annonstext så sätter vi ihop en annons. Bilderna bifogas separat som jpg filer.
Viktigt: kopia på betalningen bifogas
3. Du sänder allt material per vanlig post så sätter vi ihop annonsen åt dig.
Kom ihåg att bifoga frankerat svarskuvert om du vill ha tillbaka något material!
Viktigt: kopia på betalningen bifogas
Uppdateringar 12 månader annons
Enkla uppdateringar där du gör små förändringar i form av liten textändring eller byte av bild är helt kostnadsfritt.