Skip to content

Här hittar du diagram som visar hur många pudlar som fötts i de olika färgerna, som registreras enligt standard. fördelat på storlek mellan åren 2008-2018.
Uppgifterna är hämtade den 5 mars 2019

För att lättare kunna utläsa diagrammen notera följande: 
– hundarna är sorterade utifrån födelseår
– endast hundar med svenskt registreringsnummer är medräknade, det innebär att importer (som omregistrerats till sverige) finns med men ej hundar som ställts ut eller gått i avel i Sverige med utländskt registreringsnummer. 
– axeln (den vänstra) som anger antalet individer är anpassade efter hur många som registrerats i färgen, titta där så du får rätt uppfattning om antalet hundar. Exempelvis mellanpudlar av färgen grå har en axel på max 50 individer medan mellanpudel med färgen svart har en axel som når 260 som max. 
– I det gemensamma färgdiagrammet, där alla färger finns med, ser du färgerna i förhållande till varandra. 
– I de enskilda färgdiagrammet för en färg per storlek ser du lättare utvecklingen över tid just för den färgen. 

Toypudel

Dvärgpudel

Mellanpudel

Storpudel