Skip to content

För samtliga kurser gäller att betalning ska vara oss tillhanda inom fyra dagar efter anmälan för att denna ska gälla. Hur och hur mycket du ska betala framgår vid respektive kurs

För att få ta del av våra aktiviteter måste du vara medlem i Svenska Pudelklubben.