Skip to content
Home Events Exteriörbedömning i Stockholm

Exteriörbedömning i Stockholm

Välkommen till Mellansvenska Avdelningens Exteriörbedömningar!

Exteriörbedömning riktar sig främst till pudeluppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att pudeln ska gå i avel i den närmaste framtiden dessa kommer att prioriteras.

Datum & Plats:
16/5 Gubbängen, Stockholm &
30/5 Solberga, Hallsberg

Domare: Gunilla Sandberg (båda dagarna)

Raser: endast pudel
Antal: max 60/dag

Kostnad: 500 kronor/pudel och gäller alla klasser

Anmälan görs via denna länk: https://forms.gle/fp5iPTZzXMzDZ5pF8

Sista anmälan: Stockholm 8/5 och Hallsberg 23/5 (eller vid max antal anmälda)

Sista betaldatum: 8/5-Stockholm och 23/5- Hallsberg

Plusgiro: 35 40 26-7
Swish: 123 480 88 53

*** Märk inbetalningen med hundens reg.nr samt ditt medlemsnummer i SPK! ***

Anmälan är bindande och medlemskap i Svenska Pudelklubben krävs.

Deltagande pudel ska vara lägst 9 månader gammal alltså får inte valpar deltaga.

Pudeln får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Ck kan delas ut.

Resultatet registreras i SKK Hunddata och berättigar bland annat till:

– den lägre avgiften vid valpregistrering
– slutlig inmätning för hundar över 15 månader
– utställningsmerit för championat i annan disciplin

Pm med tidsschema kommer att skickas ut ca 7 dagar innan bedömningen.

OBSERVERA att det är väldigt viktigt att följa schemat och att ingen publik får finnas på plats!

Vill du fixa din pudel innan så får du göra det hemma eller på annan plats då vi enligt FHM rekommendationer inte får vara fler en 8 personer på plats. Detta inkluderar domare, ringsekreterare samt övriga funktionärer.

Vid frågor maila Christina Sohlman utstallning.mellan@pudelklubben.se

Varmt välkomna!

Datum

maj 16 2021
Expired!

Tid

09:00 - 20:00

Platser

Gubbängen
Gubbängen
Mellansvenska avdelningen

Arrangör

Mellansvenska avdelningen