Skip to content

Pälsvårdskurser

Här hittar du våra pälsvårdskurser. 

Grundläggande kurs i hur man sköter nos och tass samt vardagsklippning ska du kunna hitta minst en gång per termin. Därutöver varierar utbudet beroende på efterfrågan och tillgängliga instruktörer.

Läs mer om varje kurs under respektive rubrik.