Skip to content
Home Events ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Pudelklubben västra avdelnings årsmöte den 5 februari 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31/12 2020 (då det är den sista dagen i månaden innan kallelsen utfärdats) och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. För att registrera eller ändra din mejladress behöver du maila till medlem@skk.se
Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagande”

Till kallelsen bifogas som bilaga 1 styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Kerstin Johansson och Pelle Bratell som har behörighet att lämna ett alternativt förslag, senast den 31/1. Du når revisorerna via jkerstin@hotmail.com och pelle@bratell.se

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet (31 januari). Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:
• Namn på den nominerade
• Den post som nomineringen avser
• Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:
1. Justeringsperson
2. Ordförande
3. Styrelseledamot
4. Suppleant
5. Revisor
6. Revisorssuppleant
7. Valberedningens sammankallande
8. Ledamot i valberedningen

Avdelningen behöver även utse 5 ordinarie delegater och 2 suppleanter till Pudelfullmäktige, vilken är planerad att genomföras 10-11 april, nomineringar kan således lämnas även till dessa förtroendeuppdrag.

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post och vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till valberedningen (Jenny Havenäs, Carina Kinde och Elisabeth Hildebrand) via valberedningen.vastra@pudelklubben.se. Valberedningens förslag till valbara poster finns i kallelsen som bilaga 2.

Vänliga hälsningar
Styrelsen SPK västra

Datum

feb 05 - 07 2021
Expired!

Tid

09:00 - 22:00

Platser

Online via SKKs tjänst
Online via SKKs tjänst
Västra avdelningen

Arrangör

Västra avdelningen