Skip to content

New wpDataTable

wdt_ID Datum Plats Arrangör Typ av utställning Domare Domare Toy Domare Dvärg Domare Mellan Domare Stor Sista anmälan
1 Januari
2 07.01.2021 Göteborg/My Dog INSTÄLLD VKK NORDIC INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD
3 08.01.2021 Göteborg/My Dog INSTÄLLD VKK INT, cruftskval. INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD INSTÄLLD
4 Februari
5 06.02.2021 Gnesta SPK-MELLAN RASSPECIAL
6 Mars
7 06.03.2021 Göteborg SPK Västra RASSPECIAL S, T: Viviana Nodalli, Italien M, D: Bruno Nodalli, Italien Viviana Nodalli, Italien Bruno Nodalli, Italien Bruno Nodalli, Italien Viviana Nodalli, Italien
8 April
9 03.04.2021 Klippan SPK Södra RASSPECIAL
10 04.04.2021 Malmö INSTÄLLD SydSkåKK INT INSTÄLLD
Datum Plats Arrangör Typ av utställning Domare Domare Toy Domare Dvärg Domare Mellan Domare Stor Sista anmälan