Skip to content

Information om uppfödaren
*
*
*
*

Information om föräldrarna 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Information om valpkullen
Hänvisning sker tills valparna är tolv veckor. Om förlängning önskas meddela detta till förmedlaren, förlängning sker med två veckor i taget.

*
 
*