Handlerträning Christer Ivarsson den 1/10

Fullsatt! Nu har du chans att träna dig och din hund inför kommande utställningar! Handlerkurs med Christer Ivarsson! När: 1 oktober, kl. 13:00-16:00 Var: Alingsås Hundarena,  Verkstadsgatan 3, Alingsås Kostnad: 320 kr per ekipage, i priset ingår kaffe och fralla. Betala senast 27/9 till  postgiro 523317-6.  Skriv handlerkurs och ditt namn på inbetalningen. Anmälan sker […]

Läs mer...