Skip to content

Domarkommittén

Denna kommitté är en del av utställningskommittén. 

Sammankallande: Katarina Ström, ordforande.vastra@pudelklubben.se
Ordinarie medlemmar: Anna Lindh och Yvonne Castell