Styrelsen Västra Avdelningen 2020, vald på årsmötet 20190208
Epost till hela styrelsen: styrelsen.vastra@pudelklubben.se  

Kontaktuppgifter & presentationer