A L L V A R S O R D

Valberedningen har ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Uppdraget att föreslå personer till alla funktionärsposter, som skall finnas i en förening. Därför skrev vi i Pudelnytt och vädjade till medlemmarna om att ställa upp.

Gissa hur många, som hört av sig!

Nu är läget mycket allvarligare än då uppropet i PN skrevs. Utöver de fem ledamöter vars mandat går ut nu, så kommer ordföranden och två andra ordinarie ledamöter att avgå mitt i mandatperioden.

Det betyder alltså, att så gott som en helt ny styrelse ska utses. Endast en suppleant med mandat till 2014 finns kvar. Styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

I en sådan situation behövs det ett antal personer med erfarenhet av styrelsearbete. Avdelningen har drygt 600 medlemmar. Vi i valberedningen kan omöjligt känna till alla kunniga och intresserade personer runt om i området.

Det är en ödesstund för avdelningen. För att den ska kunna fortsätta verka måste en styrelse väljas på årsmötet 2013. Alla har vi del i ansvaret.

Vi behöver folk, som är beredda att satsa på avdelningen. Är du en av dem? Då hör du av dig!

Hälsningar och en önskan om Ett Gott Nytt År

Berit Lönnerstam, sammankallande i valberedningen

Mitt telefonnummer är 0414/174 10 eller e-post