Skip to content

Kommittén jobbar med all planering av kommande arrangemang, såsom bokning av domare, ringsekreterare, och utställningsplatser, även inköp av priser och rosetter.

Som alla vet behövs det mycket arbete för att få en utställning att fungera, så vi behöver all hjälp vi kan få! Du som har frågor, förslag eller är intresserad kontakt oss:

Utställningskommittén 

För frågor kring utställningar och anmälningar per post:

Cecilia Hörnlund

Barbro Hagersten

För frågor kring anmälningar digitalt, katalog, domare och ringssekreterare:

Aleksandar Petrovic

Nancy Andreassen

Kontakta