Välkommen till Södra Avdelningens nya hemsida!

Vi är en lokalklubb  som omfattar Skåne, Blekinge och Småland och är en underavdelning i Svenska Pudelklubben. På vår hemsida kommer vi att presentera aktuella händelser i klubben så som olika aktiviteter, utställningar m.m. samt rapporter från våra aktiviteter.