Medlemmar i Södra avdelningen kallas till Årsmöte

Söndagen den 9 februari 2014 kl. 13:00 i Betelkyrkan i Höör.

Motioner och ärenden som medlem önskar få behandlade skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan efter den 2 februari.

Program: Vi samlas över en lätt lunch, därefter årsmöteshandlingar. Utdelning av vandringspriser, gåvor samt kaffeservering.

Tyvärr får inga hundar vistas i lokalen.

VÄLKOMNA