Årsmötet 2014

Läs mer om årsmötet under Rapporter! http://www.pudelklubben.se/sodra/ovrigt/protokoll/2014-2/