Agilityträning

Agilityträning
I december hade vi en nybörjarträning i agility. I mars kommer uppföljning. Söndagen den 30 mars är en varm skön hall utanför Hässleholm bokad  kl.13.00-15.00.
Till denna träning kan även nya ekipage, som inte var med i december, anmäla sig. Det blir fortfarande nybörjarträning med individuell anpassning.
Anmäl dig och din pudel till beritloennerstam@yahoo.co.uk , så tar jag kontakt och lämnar mer information.
Berit