Södras motion

Södras motion blev antagen i sin helhet på pudelfullmäktige.

Ni kan läsa motionen här: Proposition