OBS!

Tyvärr så har vi strul med våra PM till våra utställningar.

Vi måste kontakta Skk:s systemavdelning på måndag eftersom programmet inte kan köras.

Pm blir därför utskickat tidigast måndag både via mail och post.