Priser och utmärkelser

På årsmötet delas det ut priser och utmärkelser

Om du är lycklig ägare till en pudel, som kan uppmärksammas, så skicka in ansökan nu!

DEN  10  JANUARI   ÄR  ABSOLUT  SISTA  DAGEN  FÖR  ANHÅLLAN  OM  UTMÄRKELSER.

Här nedan finns utdrag ur information om utmärkelserna från Pudelnytt nr 4.

Championtitlar                                                                                                                                          

SPK södra vill med en utmärkelse hedra pudlar, som ägs av medlem i södra avdelningen och under 2014 erhållit en svensk championtitel. Championat avseende agility, bruks, lydnad, utställning eller viltspår samt titeln rallylydnadsmästare belönas.

För att få utmärkelsen skickas följande uppgifter; Hundens namn, registreringsnummer, storlek, uppfödare, ägare och vilken typ av titel pudeln erhållit.

Utmärkelsen måste hämtas personligen på årsmötet. Skriv eller mejla senast 10 januari 2015 till Lena Lundgren, c/o Ingela Persson, Tagmadsvägen 15,   261 93 Saxtorp.         Suppleanta.sodra@pudelklubben.se

 

Vandringspriser utställning                                                                                                                              

    Södra avdelningen har ett antal vandringspriser, som på vårt ordinarie årsmöte delas ut till medlemmar i avdelningen. Vandringspriser och statuter hittar du på SPK södras hemsida.

Vill du tävla om något pris, så skickar du in uppgifter senast 10 januari till Lena Lundgren, c/o Ingela Persson, Tagmadsvägen 15,   261 93 Saxtorp.  Suppleanta.sodra@pudelklubben.se   Vi behöver veta vilket pris som avses, från vilka utställningar poäng beräknas, hundens namn och registreringsnummer samt ägarens namn och medlemsnummer.

 

Årets Pudel – olika tävlingsgrenar                                                                                                        

Södra avdelningen har också vandringspriser i agility, bruks och lydnad. Rallylydnad har inget vandringspris utan vi delar ut ett pris varje år. För alla grenar publiceras en lista över alla tävlande pudlar, vars resultat skickats in senast 10 januari 2015.

Statuterna för Årets Pudel i olika grenar finns på hemsidan under rubriken ”Tävlingsresultat”. Skicka in era resultat till  Berit Lönnerstam, Mossgatan 34, 272 35 Simrishamn eller ordf.sodra@pudelklubben.se

Uppgifter som krävs: Pudelns registreringsnamn, registreringsnummer, storlek, färg och kön. Förarens namn och medlemsnummer. Datum och plats för tävlingen, tävlad klass samt naturligtvis tävlingsresultat.