Kallelse till Årsmöte i Södra

1450165_10151771385227322_588174982_n

 

Medlemmar i Södra avdelningen kallas till årsmöte.

Söndagen den 15 februari 2015 kl 14.00 i Betelkyrkan, Eriksgatan 6, Höör

Motioner och ärenden, som medlem önskar få behandlade, skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. (25 januari 2015)

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan efter 8 februari.

Program: Vi samlas över en lätt lunch. Därefter årsmötesförhandlingar, utdelning av priser och kaffeservering.

Tyvärr får inga hundar vistas i lokalen.

VÄLKOMNA!