PM Oktoberutställning 2015-10-18

Nu är PM med nummerlappar utskickade till alla anmälda.

Varmt välkomna!

PM Ha¦êssleholm 18 Okt 2015 -1  PM Ha¦êssleholm 18 Okt 2015 -2