Ta tillfället i akt att påverka innehållet i Södras aktiviteter!

Vi kommer snart att ha ett planeringsmöte för att lägga upp nästa års verksamhet. Vem vet inte bäst vilka aktiviteter som önskas än DU som är medlem?!

Det kan vara allt från föreläsningar, teman på medlemsmöten, kurser, träffar, promenader mm. Bara fantasin sätter gränser.

Kanske är det så att just DU vill hålla i någon aktivitet, eller har en specialkompetens/särskilda kunskaper inom ett visst område, som DU vill dela med dig av till klubbens medlemmar?!

Alla svar mottages tacksamt och skickas till suppleanta.sodra@pudelklubben.se

Som ni säkert förstår kan vi kanske inte tillgodose allas önskemål, men vi ska göra vårt allra bästa!

Hälsaningar från oss alla i SPK Södras styrelse