E-postadresser

Pudelklubben önskar uppdatera sitt medlemsregister med e-postadresser.
Vi är tacksamma om du vill skicka din e-postadress och medlemsnummer till; medlem@pudelklubben.se
eller via sms till 0768-17 21 70